is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeelingen.

deelige breuken aan de gewone laten voorafgaan, achten wij dit verkeerd gezien.

Wanneer men begint met de gewone breuken en daardoor gelegenheid heeft het begrip breuk tot het eigendom des leerlings te maken, dan heeft het weinig bezwaar de tiendeelige, als bijzondere soort of onderdeel, te doen begrijpen. Bij tegenovergestelden gang is dit moeilijker. Machinaal met tiendeelige breuken te leeren werken, heeft zeker niet veel bezwaar in; maar daarom is het toch niet te doen. De schrijver, die door zijne practische en tot nadenken opwekkende opgaven van al wat werktuigelijk is even groot vijand blijkt te zijn als wij, neme er eens de proef van in zijne eigene school; wij vleien ons, dat bij een derden druk, dien wij hem gaarne toewenschen, het derde stukje voor het grootste gedeelte in de plaats van het tweede zal komen en omgekeerd.

Jeugd en vreugd. Een leesboek voor de middelste klasse der volksschool, door W. de Vlettek, Hoofdonderwijzer te 's G-ravenhage. Schoonhoven. S. E. van Nooten. 1870.

Een prettig leesboekje, zeer geschikt om den natuurlijken leestoon te bevorderen en waaruit een frissehe moraal u tegenkomt, zonder dat die ergens bepaald wordt aangewezen , veel minder als bij de haren er bij is gesleept!

Onder de verhaaltjes zijn een paar, „ eene kraaiengesehiedenis" en de „zwaluwen," ontleend aan de Schetsen uit het leven der vogels , door B. Koopmans van Boekeren , éh de „ geleerde ezel" aan Hen ezel en eenig speelgoed van