is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

tweede klasse, voor meisjes, moet worden benoemd eene eerste hulponderwijzeres, op eene jaarwedde van ƒ 800. Sollicitanten naar die betrekking worden uitgenoodigd zich, onder overlegging van de bij de wet vereischte stukken, schriftelijk en vrachtvrij aan te melden ter GemeenteSecretarie , afdeeling Onderwijs, vóór of op 1 Augustus e. k. Eene acte als hoofdonderwijzeres met aanteekening voor de Pransche taal is een vereischte, terwijl de bevoegdheid tot het onderwijzen van meerdere levende talen tot aanbeveling zal strekken.

AMSTEEDAM. De Gemeenteraad heeft, in zijne zitting van 17 Mei 1871, benoemd: 1». tot derde hulponderwijzeres aan de Openbare scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs tweede klasse voor meisjes, Mejufvrouw T. G. Corver ; 2°. tot eerste hulponderwijzers aan de Openbare tusschensoholen, P. van ÏTifterik en J. A. van der Laan; 3°. tot eerste hulponderwijzers aan de Openbare armenscholen C. H. de Goederen , W. P. Eggelte en G. W. Skene ; 4°. tot tweede hulponderwijzers aan de Openbare armenscholen, K. G. H. Dijkhoff, J. H. Fikkert, H. J. Userinkhuizen , J. F. H. Schmull, A. de Haan en S. C. Verhaar ; 5°. tot derde hulponderwijzers aan de Openbare armenscholen F. W. Flörke en J. van Aetena.

AMSTEEDAM. Eene Openbare school van gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs , tweede (hoogste) klasse , voor meisjes, vacant. April 1871.

IV Distr. Dr. W. Jf. JS. Hunne jne van de Coppelio, te Amsterdam.

MEIDEN. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Mei 1871.