is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeelingen.

zes afleveringen, bevattende een jaargang, is zeer gering. Zij kosten slechts 90 ets.

Wij kunnen natuurlijk nog niets over den loop van dit tijdschrift zeggen; we kunnen 't alleen aan onze jongelui aankondigen ; terwijl wij den redacteur, in het belang deiuitgave en in het belang zijner jeugdige medewerkers aanraden, de voorstellen, waarvan de beredeneerde oplossing wordt ingewacht, even als de bij het prospectus gevoegde vraagstukken, zooveel en zoolang mogelijk, eenvoudig en minder ingewikkeld ter beantwoording te geven, en dan alleen te letten op de meer of minder goede redeneering deijeugdige medewerkers. Is de redacteur bereid dezen wenk in het oog te houden, dan durven wij voorspellen, dat dit tijdschriftje in een werkelijke behoefte voorzien zal en veel nut kan stichten.

Een lentedag. Liederen voor kinderen, met begeleiding van piano, door J. Worp. Te Groningen, bij J. B.

Woeters. 1871. Prijs ƒ 12Q

Partituur zonder begeleiding „ O 50

De naam van den Heer Worp heeft een te goeden klank in de onderwijzerswereld, dan dat men niet met ingenomenheid zou ter hand nemen , wat door hem nieuws wordt geleverd. Zijne koraalboeken zijn schier onmisbaar voor tal van onderwijzers, die geroepen zijn het kerkgezang met orgelspel te begeleiden. Zijne „ Zangboekjes," zijn „Zingende kinderwereld," in hoevele scholen worden ze niet gebruikt en gebruikt met het meeste succes!

Door hetgeen de heer W. thans weder heeft geleverd, betrad hij in zeker opzicht eene baan, waarop nog vóór hem de voet niet was gezet en het denkbeeld , dat bij zijn nieuwen