is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

Omdat wij te wijdloopig zouden worden, wanneer wij nog andere, minder algemeen belangrijke gebreken aanwezen, daarom zullen wij hier eindigen met een terugblik op het boven aangevoerde. Vatten wij dat alles nog eens te zamen, dan verrijst er voor onze verbeelding eene allerbekoorlijkste volksschool, waar inderdaad „voldoend onderwijs" wordt gegeven, — geheel voldoend overeenkomstig het voorschrift der wet, — voldoende als grondslag voor de aanvankelijke vorming van alle standen , — vrij van al de belemmeringen, die wij hebben aangewezen. Alle invloeden op die school zullen dan volkomen gezuiverd, in de juiste richting, wijze en mate samenwerken tot het gewichtig werk van onderwijs en opvoeding.

Gaf de school tot heden reeds vele schoone en gezegende vruchten , onnoemelijk betere en heilrijker zal zij ze dan opleveren, en men zal daarin een genoegzame vergoeding vinden voor de moeite van dit verbeterings- en veredelingswerk. Met lust en moed dus de handen daartoe ineengeslagen, en elk voor die schoone taak gewonnen en bezield, onderwijzers, ouders en alle belangstellenden. Het loon zal onberekenbaar groot zijn, zoowel voor bijzonder als voor algemeen geluk, en geheel het vaderland, geheelde menschheid, allen zullen dankend juichen voor die onschatbaar zegenrijke gevolgen.

Dat dit vooruitzicht ieder streele en op dien weg van vooruitgang voere, om steeds verder te streven tot bereiking dezer rijke bron van zegen voor allen.