is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

PENSIOENEN

Zoor den Koning, hraoMens de wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103), verleend aan eervol ontslagen onderwijzers en onderwijzeressen.

{Vervolg der opgave op bladz. 654.) Bij Kon. besluit van 8 Augustus 1871, n». 24, is pensioen verleend:

aan Henbbik Jan Beoemann , gewezen hulponderwijzer te Groningen, ten bedrage van ƒ59; . to „„„„..

aan Aa«d. Lahge, gewezen hoofdonderwijzer te Botte,-

aanToH^V Abnolbus Guben , gewezen hulponderwijzer aanteJ^0^, f H9, intrekking van het p— van f 91, hem verleend bij Kon. beslurt van 2 October

aanM^NBTÏr, zich noemende en schrijvende Menne WicHEKS Tolp , gewezen hoofdonderwijzer te Al^rum

.i „7 f >UO met intrekking van net gemeente TJhngeradeel, ƒ 04u , mei- 11 » £2» van ƒ 515, hem verleend bij Kon. beshut van 4 November 1865, n°. 67.