is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sc/ioohtïeuus.

den gestold, werden de naambriefjes der bekroonden geopend, waaruit bleek dat van de schoonschriften: hulponderwijzer 1ste prijs aan G-. J. Oldeman te Enschede; 2de prijs aan B. Piederit te Eschmarke (Lonneker); kweekelingen 1ste prijs H. J. Visscher te Almelo, 2de prijs aan P. Sciiaarman te Ambt Almelo; kaarten: hulponderwijzer 1ste prijs aan J. W. Heintnk, te Haaksbergen, 2de prijs aan B. Piederit te Eschmarke; kweekelingen 1ste prijs aan L. Gerard, te Almelo, 2de prijs aan H. Egberink te Enschede, werden toegekend.

Vervolgens ging men over tot de behandeling der volgende punten:

a. De evenredigheden, ingeleid door den Heer S. Bloemen da al.

b. Hoe moeten de onderwijzers-gezelschappen worden ingerigt, ingeleid door den Heer T. Nijenhüis, te Usselo,

c. Vondels Lucifer, behandeld door den Heer A. B. van Mahle, hulponderwijzer 2de school te Eschmarke.

De discussie over de punten a va. b was zeer geanimeerd. Door den Voorzitter werd het gezelschap Rijssen als voorzittend voor de volgende vergadering benoemd , om de werkzaamheden teregelen en de Heer van Wijngaarden, te Enter, verzocht alsdan de spreekbeurt te vervullen.

Nadat het mannenkoor uit Enschede zich nogmaals t ;t aller voldoening had laten hooren, werd de vergadering gesloten.

Dat niemand onvoldaan naar geest en ligchaam naar huis ging zal wel geen betoog behoeven. Carelshaven heeft daartoe in beide opzigten veel te goeden naam.