is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigtcn.

IJL Bistr. BIr. Jf. JP« van Mtiarhnn*,

te 's Hertogenbosch.

BLADEL. Aan de Openbare scbool voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs eene hulponderwijzersplaats vacant. April 1871.

BOXTEL. Aan de Openbare school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs eene hulponderwijzersplaats vacant. April 1871.

BEUSEL. De termijn tot inzending der stukken van sollicitanten naar de plaats van hoofdonderwijzer der Openbare school is verlengd tot 1 November e. k. X DiMtr. Mr. M. A. van tien Aclier, te Breda. BEEK, gemeente PrincenJiage. Aan de Openbare school is de hulponderwijzersplaats vacant; jaarwedde ƒ 300.

ZUNDEBT. Aan de Openbare school is de hulponderwijzersplaats vacant; jaarwedde f 300.

XI Bistr. Jf. F. Slreethts , te Bergen op Zoom.

ETTEN, gemeente Etten en Leur. Tot hulponderwijzer aan de Openbare school is benoemd J. Willems.

LETJE, gemeente Etten en Leur. Voor de Openbare school worden gevraagd: 1°. een eerste hulponderwijzer; jaarwedde ƒ 300 ; 2°. een tweede hulponderwijzer; jaarwedde f 275; zich aan te melden bij den Burgemeester.

XII Bisir. Kir. «#. MsnKe , te Breda.

OOSTEEHOUT. Voor de Openbare school op het gehucht Oosteinde wordt een hulponderwijzer gevraagd, op eene jaarwedde van ƒ 350. Belanghebbenden gelieven zich tot den Burgemeester der gemeente te wenden.