is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

gemeente te stichten, is eindelijk besloten, zoowel te Avenhorn als te Grosthuizen op de tegenwoordige plaats eene nieuwe scbool en onderwijzerswoning te bouwen en aan de eerstgenoemde een bulponderwijzer te plaatsen.

Dientengevolge had de oproeping van sollicitanten naar de Openbare school te Grosthuizen, opengevallen door bet overlijden van den hoofdonderwijzer Zeijlemaker , plaats. Zestien aspiranten hebben zich aangemeld.

Op 30 Augustus j. 1. werd het vergelijkend examen door den Schoolopziener, bijgestaan door den hoofdonderwijzer van Oosthuizen, den Heer O. Baas , ten overstaan van Burgemeester en Wethouders en in tegenwoordigheid van de leden van den Baad plaats. Uit de 14 opgekomen sollicitanten werden naar de volgorde der behaalde punten op de voordragt geplaatst: J. M. van der Heijde, hoofdonderwijzer te Blburg; J. A. de Euijter, hoofdonderwijzer te Rustenburg; E. de Jong, hoofdonderwijzer te Watergang; F. C.Keiser, hulponderwijzer te de Rijp, en P.Fransen, hulponderwijzer te Opmeer. In de Raadsvergadering van 5 September is daaruit benoemd F. O Keiser , hulponderwijzer te de Rijp.

W, s3 JE Wj A n tt. I Di«tr. Mr. c. «#. PieHé, te Middelburg. GEEKSDIJK, gemeente Wissenkerke. De betrekking van hoofdonderwijzer bij de Openbare school is vacant. Zij, die naar deze betrekking, waaraan, behalve het genot van vrije woning, eene jaarwedde van ƒ 501 v i .den is, verlangen te dingen, worden uitgenoodigd, zich. vóór 15 October e. k., met vrachtvrije brieven, ondei -,'ing der vereischte stukken, aan te melden bij ' .emeester der gemeente Wissenkerhe.