is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

eiMOJVMJVGJEIV.

I Distr. Jlir. Mr. MM. %M. Trip, te Groningen.

GRONINGEN. De Openbare scbool der eerste klasse buiten de Heerepoort vacant. Aug. 1871.

IV Distr. Jlir. Mr. 15'. C. A. Albenta

van M3Kenstein , te Groningen.

KREWERD, gemeente Bierum. De Openbare lagere scbool vacant. Julij 1871.

OOSTERNIELAND, gemeente TJithuizermeeden. De Openbare school vacant. Aug. 1871.

SPIJK, gemeente Bierum. De betrekking van hulponderwijzer aan de Openbare lagere school is vacant.

VII Digtr. Dr. .fM. SatvertMa, te Groningen.

BORGER-COMPAGNIE, gemeente Wildervank. De hoofdonderwijzer S. Zdtdema , van de gesubsidieerde Bijzondere school alhier, is benoemd tot hoofdonderwijzer te Oosternieland en heeft met 21 Augustus j. 1. zijne betrekking neergelegd.

STADS KANAAL, gemeente Wildenank. Op 11 en 12 September j. 1. had te Wildervank het vergelijkend examen plaats van sollicitanten naar de betrekking van hoofdonderwijzer aan de Openbare school te Stads kanaal, binnen deze gemeente, vacant geworden door het eervol ontslag van J. R. Middel. Er hadden zich 44 sollicitanten aangemeld, van welke 31 aan het examen deel namen. De Schoolopziener werd bijgestaan, bij het schriftelijk gedeelte van het examen, door de Heeren D. de Gkoot , L. Leopold en R. R.