is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

Eijkens , leeraren aan 's Eijks kweekschool voor onderwijzers te Groningen, en, bij het mondeling gedeelte , door de hoofdonderwijzers J. Temmink , G. Tiemeesma en K. Olthoff, allen van Wildervank. De uitslag was, dat door de volgende zes candidaten de meeste punten werden behaald: B. Boegesiüs, van Oude Pekel A, 24i; H. Geoeniee, van Veendam, 25 j; C. de Haas, van Onstwedde, 29|; A. H. Hofkamp, van Nuis, %<o\; D. Pooet, van Wildervanksterdallen, 29; en H. Wildeevank, van Groningen, 27. Eene benoeming is nog niet gedaan.

MM MM MS VS T MM MS.

ïlï tViutv. Mr. «#. MS. Biibbtt». te Borger.

EXLO, gemeente Odoorn. De Openbare school vacant. Julij 1871.

Mj I .fM MS MJ MM fc'.

I Diatr. Mr. A. MSordot*, te Maastricht.

HEUGEM, gemeente Gronsveld. Bij besluit van den Eaad dezer gemeente van 21 Augustus 1871 is, tot vervulling der vacature van hoofdonderwijzer aan de Openbare school dier gemeente in het dorp Heugem, ontstaan door het overlijden op 11 Augustus 1870 van W. J. Geene, na examen benoemd de eenige na herhaalde oproepingen zich opgedaan hebbende sollicitant Joannes Petetjs Alphonsus Knops, hoofdonderwijzer aan de Openbare school te Guttekoven, gemeente LirnbricM, met acte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer en voor de beginselen der kennis van de Eransche taal.