is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soekbeoordeetwgèn.

Het Marliezen. Leerboekje over de aardrijkskunde van Nederland, door J. Smelik (met een kaartje), 's Gravenhage. H. L. Smits. Prijs 12V2 cent.

„Vermijding van bet werktuigelijk van buiten leeren bij het onderwijs in de Aardrijkskunde is het doel der uitgave van dit beknopte leerboekje. Door de inrichting dezer lesjes, die met behulp van het bijgevoegde kaartje moeten ingevuld worden, zijn de kinderen genoodzaakt, de kaart te gebruiken en die in alle richtingen te doorloopen."

Deze aanhaling uit het „Voorbericht" zal al aanstonds eenig denkbeeld geven van de methode, waarvan bij dit leerboekje is uitgegaan.

Om over de inrichting te beter te kunnen oordeelen, schrijven wij een deel van een lesje af. Wij kiezen daartoe IV. „ Kleur op uw kaartje de provincie N. Holland , benevens de eilanden Tex. , VI., Tersch., Wier., U. en Marken , die tot deze provincie behooren. Doe zoo ook met de provincie Zeeland. Vul verder het volgende in:

N. Holl. grenst ten W. aan , ten Z. aan ,

ten O. aan De voornaamste plaatsen in N. Holl. zijn:

Amst. (Koninkl. paleis , paleis voor Volksvlijt, Trippenhuis , de Dierentuin, Wederdoopers 1534. Aanslag van Prins Willem II. 1650). Haarl. (orgel in de Groote kerk , Damiaatjes, standbeeld van Laur. Jansz. Koster, Haarlemmerhout, Paviljoen , Beleg 1573, Eipperda, Kenau Sim. Hasselaar), Bev. (Holland op zijn Smalst, Noordzeekanaal), Alkin. (Boter- en kaashandel, Alkmaarderhout, Beleg 1573), Schag. ,de Held. en het N. D. (landing der Eng. en Buss. 1799), Med., Enkh., Hoorn (handel in kaas en rundvee. Slag op de Zuiderzee 1573), Purm. (boter- en kaashandel), Ed., Monn., enz. enz."

Het. doel is, dat de namen, waarvan de voorletters al-