is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

elk lokaal in genoemde school bedraagt echter niet meer dan 37.339 M.2 Wij stelden als minimum een cub. inhoud van 320 M.3; daar was die niet meer dan 137.03—143 76 M.s Uit een verklaring, door den gemeente-architect den 20 Juni 1871 afgelegd van de werking van oen dergelijken toestel in de burger dag- en avondschool te Utrecht , tot verwarming en ventilatie van 17 lokalen, waarvan 10 in het parterre en 7 op de eerste verdieping geplaatst, geleverd door die zelfde firma, ontwaren wij, dat de verwarming ongelijkmatig is en meestal een te hoogen graad bereikt. De hoeveelheid afgevoerde lucht bedraagt per scholier en per uur 18 M.3 Met een verwarming van des mor5 tot des namiddags 3 a 4 uren werden gemiddeld 5 hectoliter Belgische en Westphaalsche schaalkolen verbruikt. Deze toestel kost ƒ 3730.

Deze firma levert ook ventilatie-kachels van gegoten ijzer, die behalve het metselwerk op ƒ 210 komen te staan. Onder anderen is een zoodanige beproefd in het nieuw gebouwde ziekenhuis te Utrecht , die bij onderzoek door den gemeente-architect en Dr. Krecke voldoende aan de verwachting voldeed.

Voor groote inrichtingen zouden wij echter meenen, dat aan de centraal-verwarming de voorkeur moet worden gegeven.

3. Verlichting.

De kunstmatige verlichting van avond-, leer- en teekenscholen is ook een vraagstuk, dat lang zoo gemakkelijk niet is op te lossen, als velen wel meenen. Vandaar, dat deze in de ondersckeidene inrichtingen van dien aard, zelfs die op groote schaal zijn aangelegd, vaak veel te wenschen overlaat.

De vereischten, die men aan een kunstmatige verlichting voor schoollokalen moet stellen, zijn: