is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

Leef nog lange jaren voort

Aan Mamaatjes zijde, Haar tot vreugd en ons ten steun,

Opgeruimd en blijde, Tot den hoogstón" ouderdom

Vroolijk te allen tijde !

'k Hoop, dat onze lieve Heer

U die vreugd zal geven, En dat eens ket Englenkoor,

Aan de grens van 't leven Juichend met uw vrome ziel

Naar Gods troon zal zweven!

Of laat ons even het volgende versje inzien. Is het zoo dwaas, bij een jong kind gevoelens te wekken als uitgedrakt zijn in dit gedichtje?

Hoe blij is thans uw kleine Jan, Dat hij voor de eerste maal van 't leven

In een geschrift, zoo goed hij kan, Zijn wensch u mag te kennen geven.

Welmeenend wensch ik op dees dag, Dat alle heil en goed en zegen,

Al wat een mensch genieten mag, Worde uitgestort op uwe wegen!

Ik maak (1) daarbij het vast besluit, Steeds braaf te zijn en goed te leeren ;

Ik weet, God stort zijn zegen uit Op kinders, die hun ouders eeren.

(1) Lees neem.

Beoord.