is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

Weijerman , J. W. van der Heül en A. van Wijeand. De Gemeenteraad heeft tot hoofdonderwijzer benoemd J. W. van der Heul , hulponderwijzer te Gouda.

TIENHOVEN. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Sept. 1871.

IV DiMir. Mr. €1. MM. van Miol/tuis,

te Utrecht.

VEENENDAAL. De Openbare school vacant. Sept. 1871.

V fiïisêr. Jbr. Mr. <M.€t. MÈoscH van MMraHestein,

te Utrecht.

TJSSELSTELN. Aan de Openbare school de betrekking van kulponderwijzer vacant. Sept. 1871.

M* Ml M E & TL A iV MM. IA IHstr. C. Mi f mi ff/ Atttttm»*» , te Sneek. BOLSWAED. De Openbare tusschensckool vacant. Juni} 1871.

BURGWERD, gemeente Wonseradeel. De Openbare sokooi vacant. Juni] 1871.

GAAST, gemeente Wonseradeel. De Openbare school vacant. Mei 1869.

IV lïistr. Jhr. Mr. J. M>'. van Siumataa van JEijsinga, te Leeuwarden.

DOCKUM. Het vergelijkend examen ter voorziening in de koofdonderwijzersbetrekking aan de Burgerschool is op 25 en 26 September j. 1. gehouden. Tweeentwintig sollicitanten,, allen voorzien van de hoofdonderwijzersaete en van eene aanteekening voor de beginselen der wiskunde waren opgekomen om ziek te onderwerpen aan 't examen, dat Bijdr. Oct. 1871. 48