is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sc/ioolnieuws.

SCHOOLGEBOUWEN.

noordbrabant.

Derde schooldistrict.

Andel. De dag van 1 November 1871 was voor Andels jeugd een heugelijke feestdag. Het oude schoolgebouw was in de laatste maanden door een nieuw vervangen , dat, op onbekrompen wijze , geheel naar de eischen van den tegenwoordigen tijd is ingerigt. De opening van dit gebouw had thans op plegtige wijze plaats. Het schoollocaal was met smaak versierd, de jeugd in feestgewaad en een aanzienlijk getal belangstellende ingezetenen woonden de inwijding bij. De Heeren Jh. Mr. Verheijen , Inspecteur, J. Ringeling en H. E. Verschoor , Schoolopziener en oud-Schoolopziener van dit district, hadden hun leedwezen te kennen gegeven, van niet tegenwoordig te kunnen zijn. Na verschillende toespraken van Burgemeester, hoofd- en hulponderwijzer, die telkens door toepasselijk gezang afgewisseld werden , ontvingen de kinderen een ruim onthaal op chocolade en krentebroodjes.

gelderland.

Vijfde schooldistrict.

Borculo. Op 28 September 1871 had in deze gemeente een belangrijk feest plaats. Er werden namelijk vier nieuwe scholen ingewijd ; ééne te Gelselaar, ééne te Geesteren en een dubbel gebouw voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs te Borculo.

Reeds vroeg in den morgen toonden de ingezetenen hunne belangstelling in dit feest door het uitsteken van vlaggen, en begaven zich het Gemeentebestuur, de leden van den