is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKBEOORDELINGEN.

1. Uit het kinderleven. Leeslesjes voor kinderen van zeven tot negen jaren (jaar) , en voor de middelste afdeelingender volksschool; doorP. H. Dewald , hoofdonderwijzer te 'sG-ravenhage. Bij D. Mus, te Tiel, 1871. 91 bladz. kl. 8». ƒ 0.25.

2. Zoutkorrels. "Ware en verdichte verhalen. Een leesboek voor de beide hoogste klassen der volksschool; door J. M. H. Bosman. Eerste stukje. Tweede druk. Bij denzelfde, 1871. KL 8"., 126 bladz. ƒ0.30.

3. Allerlei. Leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen; door W. van Ettinger, hoofdonderwijzer te Stad a/'t Haringvliet. Bij denzelfde, 1871. KL 8»., 96 bladz. f 0.25.

4. Be dampkring. Een leesboek voor jongens en meisjes, (;) door K. K. Kuipers. Bij denzelfde, 1871. Kl. 8°., 119 bladz. /' 0.30.

Er is veel waars in hetgeen D. in 't voorbericht van n°. 1 zegt, nL: „Hebben de volwassenen de „„Brave Hendrikken,"" 't zij om onnatuurlijkheid, 't zij om eigengerechtigheid of om huisbakken deugdzaamheid in den ban gedaan, — meestal ten gevolge meer van een theologiseerende dan van een paedagogische kritiek , — men heeft den jongen lezers niet gevraagd naar Lut oordeel of zelve Bijdr. Dec. 1871. 53