is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

den opkopende van aard tot kalmte stemmen, den trage tot opgewektheid aansporen, den keerschzuchtige tot onderworpenheid brengen , den schroomvallige vrijmoedig maken, den in zich zelf gekeerde tot gezelligheid en openhartigheid stemmen, den zinnelijke voor het opwekken van geheime lusten behoeden, den knaap vaardigheid en moed, het meisje vlugheid en bevalligheid schenken. Ziet, zoo uitgebreid en machtig is de invloed van de gymnastiek! Maar om haar zóó vruchtbaar in de toepassing te maken, moet zij aan de eischen voldoen, die wij hier kortelijk hebben vermeld.

{Wordt vervolgd). Dit. S. Sr. Coronel.