is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

NIEUW VOSSEMEER. Aan de Openbare school de hulponderwijzersplaats vacant. Ang. 1871.

PUTTE. De hulponder wij zersplaats aan de Openbare school vacant. Nov. 1871.

WOUW. Aan de Openbare school de hulponderwijzersplaats vacant. Aug, 1871.

GEJLEtEMt !j AM Mi.

IS Êïistr. Br. €1. MS. van MileeeU vat»

MMjsetvijh, te Harderwijk.

BENNEKOM, gemeente Ede. De Openbare school vacant. (Jet. 1871.

VALK, gemeente Ede. De Openbare school vacant. Oei. 1871.

IV lïihir. Ei. A. E'. MM. Baron vat» EEeeckerett,

te Zulplten.

LOCHEM. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Nov. 1871.

LOCHEM. Aan de Openbare school voor meisjes de betrekking van hulponderwijzeres vacant. Nov. 1871.

VORDEN. Tot hulponderwijzer aan de Openbare school is benoemd J. Ensink, BJz.

V lïisfr. lïr. Mi. Eittsoniier, tc Groenlo. TERBORG, gemeente TFisch. Door den Raad dezer gemeente is op 8 December j. L tot hulponderwijzer benoemd J. B. Kobüs , tot dusverre hulponderwijzer te Aalten.

VI EMgtr. Mr* »M. .M. éie Me ij iet', te Arnhem, 's HEERENBERG, gemeente BergJt. Op 1 December j.1. is de niet gesubsidieerde Bijzondere school van Mejufvrouw