is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

SB V 1 SS SS ft Mj Sa A ,V Si. II Difttr. A. ifSoens, te 's Gravenhage.

DELFT. Eene Openbare school van lager onderwijs vacant. Sept. 1871.

NOOTDORP. De Openbare school vacant. Nov. 1871. IV BSastr. A. S<\ Coebergtt, te Leiden.

ALKEMADE. Aan de Openbare school te Roelofarendsveen eene hulponderwijzersplaats vacant. Aug. 1871.

KAAG, gemeente Alkemade. De Openbare school vacant. Mei 1871.

NIEUWKOOP. Aan de Openbare school eene tweede hulponderwijzersplaats vacant. Aug. 1871.

V EMstr. »p. M. V. Mensimg, te Rotterdam.

ROTTERDAM. Op 1 en 2 December j.1. had alhier ten overstaan van Burgemeester en Wethouders en in tegenwoordigheid van leden uit den Gemeenteraad en de Plaatselijke Schoolcommissie, het vergelijkend examen plaats voor de vervulling der vacature van hoofdonderwijzeres aan de Openbare meisjesschool der eerste klasse aan het Nieuwland. Van de tien sollicitanten, die zich voor deze betrekking hadden aangeboden, namen er zes aan het examen deel, dat door den Schoolopziener, bijgestaan doorzijn Ambtgenoot in het elfde district en door de HIï. F. C. Delfos, L. J. C. Ludolph en F. W. Muls , hoofdonderwijzers aan Openbare scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs werd afgenomen; terwijl voor het examen in handwerken en den zang, Mejufvrouw M. Hoogwinkel, hoofdonderwijzeres aan eene der Openbare meisjesscholen en de Heer Alex. W. Heijblom, leeraar in den zang aan de meisjesvorm-