is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoof'deelingen. 23

1. Vertellingen en Tafereelen uit het huisselijk leven voor de beschaafde jeugd, door Dr. c. vv. spieker. Naar het Hoogduitsch. Met gekleurde platen. Te Haarlem , bij de Wed. a. loosjes, pz., 1820 8vo. 164 bladz.

2. Kinderlijke verhalen en Tafereelen voor het hart en het gevoel. Gevolgd naar het Hoogduitsch van j. c. a. lóbr. Door bi. bi. , Schoolopziener. Met ptaten. Te Haarlem, bij dezelfde, 1823. 8vo. 173 bladz.

3. Leerzaam verinaak voor Kinderen, in. korte verhalen van j. c. a. löür, naar hst Hoogduitsch gevolgd. Door m. m., Schoolopziener van het 3. Schooldistrict in Vriesland. Met platen. Te Haarlem, bij dezelfde, 1826. 8vo. 164 bladz.

Er bestaan verscheidene kinderwerkjes van vroegeren tijd, die door verschillende boekjes van latere dagteekening als verdrongen zijn, en die waarlijk wel verdienen in het geheugen terug geroepen te worden.

In het algemeen hebben zoodanige vroegere werkjes dit voordeel boven vele nieuwere boekjes, dat de jeugdige lezers dezelve in geen paar uren doorlezen, en dan ter zijde leggen, terwijl de koperen plaatjes zich doorgaans zeer gunstig van de latere steendrukplaatjes onderscheiden.

B 4 ' Wij