is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

45

die van het voorjaar, hetzij in de paasch* week, hetzij in de week daarop volgende; die van den zomer, tusichen den 15 Junij en den 15 Augustus, en die van het najaar, hetzij in de eerste of in de tweede Volle week van October.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering dezes, waarvan afschriften zullen worden gezonden aan den Raad van State, alsmede aan de Algemeene Rekenkamer, en hetwelk' voorts in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's Gravenhage, den 31 December'-1833.

WILLEM.

Van wege den Koning,

J. G. de Mey van Streefkerk.

Uitgegeven den vierden Januarij 1834'

De Secretaris van Staat,

J. G. de Mey van Streefkerk.

LUST