is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeetingem 219

Geschenk voor lieve kinderen, door j. jr. bóeseken, Geb. peltenbuag. Met platen. Te Amsterdam, bij schAlekAmp en van de grAmpel. 1833. 8vo. 62 bladz.

W ij ontvangen" hier van de hand eener ons geheel onbekende Schrijfster, als wij ons niet bedriegen, èenen eersteling. Althans in eene voorafgaande toespraak aan de kinderen, verklaart zij, riet ongenegen te zijn, zoo het een gunstig onthaal niag ontvangen, van tijd tot tijd iets meer van dien aard te zullen bezorgen. Zij zegt daar nog, dat eenige versjes door haren echtgenoot zijn vervaardigd, gelijk dat in het boekje zelf nog hier en daar wordt aangewezen. Het bestaat uit eenige zeer kinderlijk (bijna zouden wij zeggen: somtijds kinderachtig) voorgedragene verhaaltjes, afgewisseld en doormengd met kleinere of grootere gedichtjes. Het zijn de volgende: LTel Sint Nicolaas-feest, dat zeker de kleine lezers zal doen svatertanden 5. Hel voorbeeldige kind, een zeer Kef berijmd gedichtje, blijkens het onderschrift, door man en vrouw te zamen vervaardigd ; Het lieve en gehoorzame mietje, met een' bijgevoegden wiegezang; De verbeterde knaap, waarin de gevolgen van het beeslenplagen zeer afschrikkend en doelma"R geschilderd wo-den; een versje, getiteld: Het goede voornemen (onze Kinderen zullen werk hebben de vreemde namen Edwin en P 3 Brun-