is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

281

Wijs te hebben gegeven. — Hij wa« een man van uitstekende bekwaamheid, en zijn dood is een waar verlies voor het lagor onderwijs, hoewel voor hem gewenscht, door des hevige ligchamelijke kwalen. Alleen eene

weduwe, en geene kinders, laat hij na. .

Aldus is vacant de school in het Old Buata gerweeshuis.

II Distr. k. BiiuiNiNO.

MAKKUM. De openbare school vacaaf. Sept. 1832.

IH Distr. m. hartens.

SCHIERMONNIKOOG vacant. Febr, 1834.

BALLUM j Eiland Ameland. Alhief zal i ter vervulling der vacerende school c. a., een vergelijkend examen worden gehouden van sollicitanten van den tweeden, of', de» floods, Van den derden rang, op Woensdag den 27 April eerstkomende, de9 voormid^ dags ten negen nre, ten huize van den Logementhouder gerben dotjwes metz ; moetende de documenten, betrekkelijk rang en gedrag, vödr of op den 12 der maand April^ vrachtvrij worden ingezonden ter Secretarie! van de Grietenij Ameland, te Nes. ( Zie voorts de Nieuwe Bijdragen, van Januarij 1.1.)

BORNWERD (gecombineerd met Better* wird) vacant. Jan. 1834«

LlCHTAARD vacant. Dec. 1833.

IV Distr. h. nieubuur ferf.

WIJNS en OOSTERMEER. De school të Wijns, door het vertrek van r. velstra naar Lekkum, en die van Oostenneer, door

T 2

het: