is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

313

MENGELWERK.

BESCHRIJVING VAN EEN' MET KLEINE KINDEREN GEVOLGDEN LEERGANG VOOR HET ONDERWIJS DER- ZANGKUNST.

-{Vervolg van hladz. 237.)

VU F DE AFDEEXiING.

Bekendmaking met' de tusschenliggende, of zoogenaamde halve toonen.

ïn het volgende zanguur bragt de onderwijzer N. eene viool mede in de school, dewijl hij voornemens was de kinderen met de tusschenliggende toonen van de toonladder bekend te maken, welke doorgaans, doch ten onregte, halve toonen genoemd worden. Hij plaatste zich tegenover de kinderen en maande hen aan, om eens regt X 2 op.