is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

426 Mengelwerk.

zonder uitdrukkelijk bevel. Waarom toch. zoude hij het niel hebben gedurfd? Hij had niet meer te verliezen dan zijn leven, dat toch verloren was; en dit opofferende, kou er verder voor hem niets te duchten zijn, waardoor hij kon terug gehouden worden j van het doen der daad, « zonder uitdruk- L <t kelijk bevel van de lange".

Dat « de geschiedschrijvers niet uitdrukke« lijk zeggen, dat deze man het gedaan heeft", is zeer natuurlijk; want zij hebben niet geweten, en niet kunnen weten, wie het deed. Zoo de lange zelf het heeft gedaan; waarom zeggen dan de Geschiedschrijvers dit i niet uitdrukkelijk ? zoo kan men ook vra- I gen , en het antwoord blijft het zelfde.

Dat de lange zelf het kan gedaan hebben , is zeker. Maar de vrage is: heeft hij het gedaan? En hiervoor het bewijs ontbre- t kende, en de getuigenis van den eenigen I Geschiedschrijver, van wien men het berigt omtrent het gansche gevecht heeft, dit niet bevestigende, zoo is er, naar ons inzien, geen voldoende grond, om stellig te zeggen r « de lange stak den brand in zijn « kruid".

Het schijnt dan ook, dat, nadat men eerst, van meteren volgende, heeft aangenomen, dat het schip is opgesprongen, doordien een der equipnadje het buskruid aanstak,- men later heeft beginnen in te zien , dat het gansche geval den toets der oordeelkunde niet kon doorstaan. Althans het schijnt, dat men het hieraan moest toeschrijven, dat wagenaar en j. le clerc van het gansche geval zwijgen, hetgeen te opmerkelijker