is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

551

SCH0DLN1EUWS.

SCHOOLEXAMl KS EN PRIJSUITDEEL1KGES.

NOORD-HOLLAND.

Zevende District.

»> Ww ormerveer. Sedert jaren waren de twee scholen , welke , behalve de Fransche school, alhier bestaan, veel te klein , en ellendig vervallen. Het Edel Achtb. Bestuur der Piaats gevoelde dat en besloot eindelijk handen aan het werk te slaan en de beide schoollokalen geheel te verbeteren. Men begon met de Zuiderschool, wierp het oude huis geheel omverre , en, terwijl men voor den onderwijzer, in de nabijheid der school, eene' provisioneel geschikte woning huurde, bouwde men, op den grond van dat oud-s huis, op eigene kosten , een welingerigt, ruim en sierlijk schoolvertixk, hetwelk geheel aan de behoeften voldoet, en niet minder tot sieraad van de Plaats strekt.

Nadat hetzelve geheel voltooid was , werd de dag bepaald om het plegtig in te wijden j