is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schöolnieuws

561

Elke schooltijd zal met gebed of gezang , of met beiden , begonnen en gesloten worden.

Jaarlijks zal er een plegtig Schoolexamen worden gehouden , bij welke gelegenheid aan die leerlingen , welke, zoo in vorderingen als in gedrag, loffelijk zijn bevonden, kleine boekjes of prenten, te hunner verdere aanmoediging, en tot opwekking der overigen, geschonken zullen worden.

Van den tijd van dit onderzoek zal door de Commissie tijdig aan de Stads-Regering kennis gegeven worden, ten einde derzelver tegenwoordigheid daarbij, zooveel mogelijk, te verzoeken.

Over het geheele jaar zal er vijf weken vacantie gegeven worden , op zoodanige tijden en zoodanig te verdeelen, als meest geschikt zal geoordeeld worden.

Na 3

SCHOOL-