is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BoekbeoordeelingeJU

689

vorming zelf af te trekken; want, hetgeen daarover Jager (§. 23) gevonden wordt, is niet volledig en komt te laat. Ook verwondert het ons, dat de Schrijver, behalve de vier hoofdvervoegingen , eenige bijzondere klassen, op ir en re uitgaande, niet onder de regelmatige vormen heeft opgenomen. Of het aantal opstellen voor de vervoeging wel voldoende is, hetgeen wij betwijfelen, zal de ondervinding beslissen.

Dat wij de voorstelling van sommige onderwerpen meer volgens onze Spraakkunst hadden gewenscht , zal de Schrijver uit onze inleidende beschouwing hebben opgemerkt. Overigens zal het, bij eenen herdruk, weiuig moeite kosten, het werk naar de gemaakte aanmerkiugen te wijzigen , voor zoo verre hij daarmede instemt. Wij wenschen hem lust en gezondheid, om zijne taak te voleindigen. Aanmoediging zal hem daartoe niet ontbreken ; want wij hebben te goeden dunk van de kunde en smaak onzer onderwijzers, om niet te gelooven, dat zij onderscheidene gebrekkelijke compilatiën en vertalingen voor zijn werkje zullen ter zijde leggen.

I.