is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoohiieuws.

731

Waar Gij regeert, moet domheid zwichten ;

Geen driest geweld weêrstaat uw magt; Beschaving zult ge een' zetel stichten,

Die, wat haar aanrandt, stout veracht.

God! welk een dankstof, voor den zegen, Die 't mensch'lijk hart hier steeds geniet;

Hier toch blikt ons verlichting tegen; Hier is 't, waar elk haar' invloed ziet.

Verlichting ! ja! spreidt hier haar stralen;

Hier is het, waar zij zetel heeft; Hier mogt haar invloed nederdalen ;

Hier is het, waar beschaving leeft.

Door haar mag eendragt bij ons wonen ;

Zij snotirt dien band steeds vaster aan , En 't heil, dat eens haar magt moet kroonen ,

Zal driest geweld altoos weerstaan.

De kinderen zongen daarop de volgende gelen:

HULDE AAN DE REGERING»

Laat thans de toonen rijzen,

Heft nu het danklied aan! Laat ons d'Algoedheid prijzen,

Die ons blijft gadeslaan !

Aaa 5 Zija