is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

732 Schoolnieuws,

Zijn liefde blinkt ons tegen ,

In dit zoo plegtig uur, Hij kroont ons met zijn' zegen,

Hij, Schepper der Natuur !

Wij zien in 's Konings harle

De Oud-Nederlandsche deugd, Die, onder 't rampen tarten,

Toch zorgt voor Neèrlands jeugd; Die mannen heeft verkoren,

Wier zorg voor ons bestaan , Een heilzon heeft doen gloren ,

Die nooit zal ondergaan.

3.

Wij zien hier thans ook weder,

Met rein en edel vuur, Vol dankbre liefde neder,

Op 't werk van ons Bestuur, 't Gebouw, door ons betreden

Werd, ons ten heil, gesticht, En voor die zaligheden

Is danken kinderpligt.

Daarna trad de onderwijzer jb. van der haar op, om tot de vergaderde menigte te spreken.

Hij betuigde, in hartelijke bewoordingen , zijne blijdschap over het tegenwoordige oogenblik, en vergeleek, in eene toespraak aan de kinderen, de oude met de nieuwe school;

bragt