is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Schoolberigten.

747

der kinderen eener bevolking van ruim 1400 zielen. — Voor de behoorlijke verwarming der school betaalt de Gemeente jaarlijks ƒ35. Uit deze inkomsten zal de aangestelde, gedurende het leven en ten behoeve van den vorigen onderwijzer a. van-heerewaarden , moeten missen eene jaarlijksche som van ƒ 112. ASCH Vacant. Fcbr. 1822.

NO O RD - H O L L A N D.

1 Distr. j. teissèdre l'ange. AMSTERDAM. Ter vervulliug der zes openstaande bijzondere scholen van de tweede klasse zal, in de volgende maand September, vergelijkend onderzoek gedaan worden. Zie Juni/

AMSTERDAM. Twee plaatsen van schoolhouderessen vacant. Maart 1834-

III Distr. Ie afd. a. r. maurer. ZUID-SCHAR WOUDE. Den 23 Julij II. zijn alhier vergelijkend geëxamineerd vier en twintig sollicitanten naar den vacerenden onderwijzerspost, van welke zeven den tweeden, en de overige den derden rang bézitten, en is het procesverbaal daarvan met de daarbij behoorende stukken opgezonden.

III Distr. 2e. afd. Mr. g. van leeuwen» UITGEEST. De hoofdschool in deze Gemeente vacant. Mei 183/;.

ALKMAAR. De plaats van ouderwijzer bij de R. C Armen-Administratie alhier vacant.

1834-

Maart 1832.

Bbb 5

IV