is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten. 749",

gelden zijn bepaald op 20, 10 en £ cents per week, ook bij de avondschool, en men kan, door elkander, op ruim 100 kinderen rekenen. Onderwijzers van den tweeden rang moeten zich, vóór den 28 September eerstkomende, met de noodige getuigschriften, aanmelden bij den Heer Burgemeester der Gemeente; terwijl de 14, 21 en 28 September bepaald zijn, om proeven te geven, van bedrevenheid in het kerk-gezang. Reiskosten worden niet vergoed, en van het tractement moet betaald worden de inlage en jaarlijksche bijdrage voor de weduwe - beurs. Het vergelijkend examen zal nader bepaald worden.

CROMMENIE-DIJIv vacant. Juni; 1834-

VIII Distr. 3. TEISSÈDRE L'ANGE.

WEESP. De Stads-Burgerschool vacant. Junij 1834-

Z U I D - II O D L A N D.

I Distr. E. VERWEY.

'sGRAVENHAGE. De post van hoofdonderwijzer in het Burger-Weeshuis alhier vacant. Junij 1(334-

's GRAVEMIAGE. Eene meisjes- of jongejufvrouwenschool vacant. Oct. 1833.

II Distr. 2e. Afd. M. SIEGENBEEK.

WASSENAAR. Na bekomene autorisatie, is tot Fransch kostschoolhouder voor jonge Hee-

ren