is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.763

INHOUD.

BOEKBEOORDEELINGEN.

Verzameling van Opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel pan hare moedertaal, op eene ordelijke en gemakkelijke wijze tot de kennis der Fransche taal op te leiden, enz. Door Antoine nicolas agron. Vet beter d' en vermeerderd door h. scheerder. . . . . . BI. 675

Fransche oefeningen met de noodige Spraakkunstige Aanwijzingen en Ophelderingen , ten dienste der Nederlandsche jeugd, door V. 3. baudet. Eerste en tweede Stukje, bevattende oefeningen over het zelfstandig naamwoord, enz. ..... ibid.

c. schmid. De Paascheijeren. Een geschenk voor kinderen. . . . . Bl. 69Q

— Het Huzarenkind, qf God helpt

altijd de Zijnen ibid.

• De Hoppebloesems , of de ontmoeting op den 'Slotberg. Eene merkwaardige proeve van Gods Vaderlijke Voorzienigheid. .... ibid.