is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk, 799

en vorming der menschheid besloot, en daartoe zulke veelomvattende middelen bezigde , als geschikt waren om haar heilig doel te bereiken.

Hetgene wij tot hiertoe gezegd hebben, behelsde onze beschouwing, ten aanzien der opvoeding voor geheel de menschheid, en der middelen, waarvan de Goddelijke Voorzienigheid zich bediende, om ons geslacht vatbaar te maken om eenen hoogeren trap van veredeling te bereiken. Met deze beschouwing staat in een naauw verband de opvoedings- en vormingsgeschiedenis van afzonderlijke volken, waartoe wij thans overgaan.

De geschiedenis van het ontstaan der volken heeft eene treffende overeenkomst met die van den afzonderlijken mensch.

Wanneer de mensch, gelijk reeds vroeger i* aangemerkt geworden, bij zijne geboorte niets anders dan eenen bewegelijken vleeschklomp, in den vorm van zijn geslacht, voorstelt, en eerst door opvoeding en onderwijs den wezenlijken mensch moet vertoonen; dan mag men met regt beweren, dat zulks veel overeenkomst heeft met het ontstaan en de opkomst der volken. Aanvankelijk toch is het niets anders dan eene bloote horde, welke in maatschappelijke verbinding treedt, om zich tegen de aanvallen van vijandige naburige volken te beschermen, eene verbinding, welke, naar mate der behoeften , gedurig sterker wordt, en waarvan , naaT gelang derzei ver gebied zich Verder uitstrekt, de grenzen steeds meerder worden verzekerd. Ieder afzonderlijk wezen Fff 2 of-