is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuivs.

813

w.

Hendrik Wielheezen , den iS Julij i834, oud 18. jaren, geexam. in Gelderland. Ondermeester te Rhede. Bezat den vierden rang.

TAeodorus Willems, den r5 Juli] i834, ontT 10 jaren, geëxam. in Gelderiaud. Ondermeester te Wychen, Bezat den vierden rang.

Hendrik van der Wulp, den 3o Julij 1R-4, oud 19 ja- N, reu, geëxam. in Noord - Braband. Ondermeester te Bergen op Zoom. Bezat den vierden rang.

Andries Zwart, den 16 Julij i834, oud ig jaren, gsësam iu Noord-Holland. .Ondermeester te Egmond aan Zee. Bezat den vierden rang.

VIERDE RANG.

A.

Aïbertus Albertsma, den 20 Julij i834, oud 1S jaren, geëxam. iu Drentl.e. Kweekeling te V, en huizen

Zowrtns Aurik, den 10 Julij i834, oud 116 jaren, üeëxam in Noord - Holland . Kweekeling te Amsterdam.

s B.

Eernardus Joseph-iS Alexander Le Bas, den i5 JoJïj i854, oud 19 jaren, geëxam. in Noord - Holland. Kweekeling te Amsterdam.

Willem van Berckel, den 3o Julij 180* , oud 20 jaren, geëxam. iu Noord - Braband. Kweekeling te Ge-

sTnke Bottinca, den 2 .ï.ilij i834, oud 18 jaren' geëxam. in Vriesland. Kweekeling te Leeuwarden.

Hendrik Willem Bretz, den 3o Julij i834, oud 18 jaren , geëxam. in Noord - Braband. Ondermeester te Oosterhout .

Oeerge Brondgeest, den 16 Julq l«34, oud 16 jaren , geëxam. in Zuid-Holland. Kweekeling te 's Gravenhage.

Cornelis de Kruin, <len 16 Julij »834, oud 17 jaren , seëxnm. in Z"id - Holland. Kweekeling te Leiderdorp.

Jan Willem Bruins, den 16 Julij .834, oud 19 jaren, geex.im. in Overijssel. Kweekeling te Diepenheim.

Lambertus Jans Bruins, den 25 Julij i834, oud 16 jaren,* geëkam. in Drenthe. Kweekeling te Smilue. 'f§dr. Sept. t834. G%ï mar"