is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

958 Boekbeoordelingen.

voorstelling van geelert , hier gevolgd, betrekking heeft. Wordt de overeenstemming in neigingen en smaak, als grondslag van vriendschap, niet wat al te laag gezet, en de genegenheid, daarop gebouwd, veeleer zelfliefde dan vriendschap geheeten ? Het is waar, die neigingen moeten edel en deugdzaam zijn, zal die overeenstemming den naam van vriendschap kunnen dragen; maar is de vriendschap, in onderscheiding van algemeene menschenliefde, wel denkbaar, zonder dat gevoel van overeenstemming met het beminde voorwerp? Was het niet juist de jeugdige held, dien jonathan in david beminde, en wederkeerig den laatste voor den eerste gunstig stemde? Lezen wij niet van jonathan , den heldhaftigen Koningszoon, dat hij david lief kreeg, toen deze de eer van Israëls legerbenden in den strijd met den Filistijn had gewroken ? Mogen wij niet onderstellen, dat eene zekere gelijkheid in denkwijze en gevoelens , zoo veel de afstand tusschen den geheel Eenige en den zachtmoedigen en gevoeligen johannes, maar nog altijd zwakken meusch, dit toeliet, den laatstgemelde den hoog vereerenden naam van den discipel, dien jezus lief had, deed dragen? Wij voor ons houden vriendschap , zonder die overeenstemming, vooreen ideaal, dat hier op aarde niet bestaat. Bij het vele, dat er over vriendschap reeds geschreven en gedweept is, komt, in ons nog, eene eerste plaats toe aan hetgeen van der paem zoo eenvoudig schoon, als leerzaam onderscheidend , daarover geschreven heeft in zijnen Salomo, N°. 193 en 194, 2c Dr., V. D., W, 140 verv. Wat