is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1Ö1Ö Schoolnicuws*

gegevene prijzen enkel in kleedingstukken bestaan , hetgeen men bij kinderen van minvermogenden , die nog niet in het lezen onderwezen werden, het doelmatigst achtte.

Onderwijs.

Bij den aanvang der school was de inrigting van het onderwijs weinig bepaald. Niemand, noch van de leden des Bestuurs, noch de matresse en hare helpsters, was met den gang van het onderwijs op eene doelmatig ingerigte kinderschool, bekend. Men moest alleen van theoretische denkbeelden uitgaan, en die door de ondervinding beproeven.

Hierbij kwam, dat men tegelijk kinderen voor zich had van twee tot zes jaren, welke geene van allen eenig onderwijs hadden genoten, zoo. dat men wel met allen te gelijk op dezelfde wijs moest aanvangen.

Dit eene en andere was daarom natuurlijk oorzaak, dat het onderwijs telkens werd veranderd, en men, van tijd tot tijd, de afdeelingen, waarin men de kinderen eerst naar hunnen ouderdom had verdeeld, heeft moeten veranderen.

Thans zijn de kinderen verdeeld in vier afdeelingen, van welke er gewoonlijk twee worden onderwezen, terwijl de beide andere zich op de speelplaats bevinden. Daar het onderwijs juist niet naauwkeurig aan de afdeelingen verbonden is, en dit ook telkens moet veranderen, zal men het onderwijs