is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1032

Schoolberiglen-

YI Distr, t. m. van gulpen.

BATENBURG. Door het vertrek van willek eAA?. naar Dienden, wordt eenang de post van openbaar onderwijzer, vereenigd met dien van koster, organist en voorlezer bij de Hervormde Gemeente te dezer plaats, vacant. Sollicitanten, van niet minder dan den tweeden rang, kunnen zich, tot aan den 25 December eerstkomende, in persoon, of met vrachtvrije brieven, onder dadelijk overleggen van vereischte getuigschriften, vervoegen bij den Heer Burgemeester van Batenburg. De inkomsten, aan genoemde posten verbonden, bestaan in: f 100 van den Heer van Batenburg; f 60 uit de Gemeentekas , en ongeveer f 80 uit kerkelijke fondsen; voorts het bedrag der schoolgelden van nagenoeg 60 kinderen, tegen f 0,20 in de maand, vrije woning en het genot van twee akkertjes land, bij het schoolhuis gelegen, waarvan het gebruik wordt afgestaan voor het onderwijzen der armen-kinderen.

W1NSEN vacant. April en Aug. 1828. HEES. De openbare school vacant. Sept. 1829.

VII Distr. r. macalester loup. ROSSEM vacant. Dec. 1833. VIH Distr. e. w. van dam van isselt. RHENOOY vacant. Oct. 1834. BEEST vacant. Oct. 1834-

IX Distr. f. h. repelius.

TIEL. Eene bijzondere school der tweede klasse vacant. Aug. 1834-

LIES-