is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S choolnieuws.

1065

Benjamin Roelofzen, den iö October i834, oud 3i jaren, geëxam. in Utrecht. Onderwijzer te Driebergen. Bezat den derden rang.

S.

Antonie Schets, den i5 October i854, oud 22 jaren', geexam. m Woord - Braband. Te Ter Meyde. Bezat den derden rang.

Gerrit Soldaat, den i5 October i834, ond a4 jaren geexam. in Moord - Holland. Ondermeester te Wiidenes. Bezat den derden rang. « Jan Slaasen, den 1S October i834, oud Si jaren, geexam. in Noord - Holland. Onderwijzer te Zwaagdijk. Bezat den derden rang.

T.

Jakob van Term', den i5 October i834, oud a4 jaren, geexam. in Woord - Holland. Ondermeester te Haarlem. Bezat den derden rang.

V.

Frans Vaarmeyer, den i5 Ocfober i834, oud a3 jaren, geexam. m Utrecht. Hulponderwijzer te Amersfoort. Bezat den derrïfin r>n>

Martinus Verheggen, den 16 October i834, oud 21 jaren, geexam. in Utrecht. Ondermeester te Jutphaas. Bezat den derden rang.

Ijicolaas Vink, den i5 October i834, oud 22 jareu geexam. in IM oord - Holland. Ondermeester tc Woerden. Bezat den derden ramr.

-r*Pieter Ales Tisser, den i5 October j834, oud 32

uccxaui. m vnesiana. Underwnzer te l"ingjum. bezat den derden rang.

W.

^Johan Piet Wendel, den i5 October i834, oud a5 jaren, geëxam. in Vriesland. Tweede Ondermeester m de Tusschenschool te Leeuwarden. Bezat den derden rang.

Ceert Egherts TVildeboer, den l5 October i854, , oud 22 jaren, geëxam. in Groningen. Ondermeester te Beerla. Beiat deu derden rang.

, Aaaa 3 IViU