is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

16Ö9

STADS AKMENINRÏGTÏNG te ZWOLLE.

OPLEIDING TAN DE KINDEREN DER BJEHGEfTIGEN TOT NUTTIGE LEDEN DER MAATSCHAPPfj.

{Getrokken uit het (mede Verslag mn den staat dier Inrïgting, op den 1 Augustus 1834, opgemaakt door het B,estuur der* zelve.)

(Vervolg van bladz. 1025. )

Van de leer" en werkschoten, en, bepaaldelijk de spin- en breischohn.

Van de kleine kinderschool gaan de leerv lingen over tot de gewone leerscholen en tot de werkscholen.

Het getal der kinderen op deze scholen is thans 498.

Die scholen zijn nog op denzelfden voet ingerigt, als hij het eerste verslag is.opgeven , waartoe men de vrijheid neemt zich te. gedragen. ( * ).

Het

( * ) Zie ook de Nieuwe Bedragen van r8ag , hl. i3ig *n verv.

Cecc 4