is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M02

S choolnieuws.

Van de naaischool.

De meisjes, die door een goed gedrag uitmunten , en genoegzame vorderingen in het onderwijs hebben gemaakt, worden, bij wijze van premie , van de breischool naar de naaischool bevorderd, alwaar de laatste hand wordt gelegd aan hare opleiding tot geschikte dienstmeisjes (*). Zij blijven evenwel des avonds de leerscholen der Inrigting bijwonen.

De Inrigting en de doelmatige werking dezer school, op welke thans 52 meisjes zijn geplaatst, is aanmerkelijk verbeterd, sedert het toezigt daarover is opgedragen aan eene Ck>mmi«sie van Bestuursters , bestaande uit de echtgenooten van eenige leden uit het Bestuur der Armeninrigting.

De meisjes, die deze school verlaten, vinden doorgaans genoegzame gelegenheid om in diensten geplaatst te worden.

Van de school voor de praklikale meetkunde , toegepast op de handwerken.

Deze school is in naauwe verbinding gebragt met de Stads Teekenschool, en heeft daardoor eene des te doelmatiger strekking verkregen, om bekwame ambachtslieden aan te kweeken. Men heeft als regel aangenomen

(*) Men vergelijke Nieuwe Bijdragen van iöag, bl. i3aa.