is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1129

INHOUD.

BOEKBEOORDEELINGEN.

Bijbel voor de Jeugd, door 3. g. van der palm. Negentiende Stuk. . . BI. 1045

SCHOOLNIEUWS.

Lijst van Schoolonderwijzers. . . — 1061

■ Huisonderwijzers. . . — 1075

Schoolhouderessen. . . — 1076

Verslag van Zijne Excell. den Minister van Binnenlandsche Zaken , nopens deh toestand der Lagere scholen over 1832 , namens Zijne Majesteit bij de Staten Generaal ingediend 1078

Bepalingen betreffende de Fransehe kostschool voor jonge Heeren te Leeuwarden . gearresteerd door den Edel Achtbaren Raad, den 30 November 183.{. — 1091

E.eee 3 Slttdf