is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SA AANMERKmeKN WEGENS DE NIEUWE

Steker is het, dat, zonder de tusfchenkomst van nieuwe en krachtdadige maatregelen, dc burgerfcholen i» de fteden de alleriaatfte zullen zijn en zullen moeten zijn, die den weldadigen invloed van geheel de fchoolverbetering gevoelen.

Welke nu de hulpmiddelen zouden kunnen zijn , om daarin te voorzien, en om bij de burgerfcholen even bekwame en gefchikte onderwijzers geplaatst te krijgen, als bij de fcholen ten platten lande , en bij de armfcholen , als mede bij die der Departementen van het Nut van V Algemeen in de fteden zelve, zal welligt velen reeds van zelve in het oog zijn gevallen. Deze hulpmiddelen zijn eenvoudiger, dan velen zich welligt inbeelden, terwijl ze bovendien niet dan van de gewenschte uitwerking zullen kunnen zijn.

Men bepale hét toekomftig aantal der burgerfcholen in de fteden, enverbinde aan den ftand van Burger- fchoolmecster eenige vastheid van beftaan, op welke wijze en in welke mate dan ook, en dadelijk zal geheel het gelaat dezer fcholen veranderen. Uitgelokt door dezen vasten grondflag en tevens door het uitzigt van meerdere voordeelen, dan de fcholen ten platten lande of die der armen-inrigtingen kunnen opleveren, zal men de bekwaamde onderwijzers zien toevloeijen ter aanvullig eener opengevallen burgerfchool. Uit de meerdere opgekomen follicitanten zal men nu ook voor deze fcholen , m een wel afgenomen vergelijkend examen, den besten kunnen kiezen, £n zoo ten laatfte alle de burgerfcholen met de gefchiktfte onderwijzers bezet zien. Mogt dit

l i i : • . " ' . hulp-