is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7? overzict van het schoolwezen in

ken. Ds. hemmes was mij hier meermalen van dienst in het bevorderen der fchoolbelangen.

Te Schilcholde wordt de fchooldienst, voor Meester vandalen, door j. t. iiarenfjoek , een kweekeling van mijnen ambtgenoot reddingius, en ook al, even als de vier laatstgenoemden, den tweeden rang bezittende, met lof waargenomen. Een geheel nieuw fchoolvertrek en fchoolhuis, dat hier in dit en het vorig jaar gezet werd, wakkerde den ijver des Onderwijzers niet weinig aan. Ook hier ontvangt de jeugd het geheele jaar door onderwijs in den Godsdienst.

Te Helium is het fchoolgebouw goed, en Meester wilbeman voerde in zijne fchool, die echter nog , gelijk alle fcholen , voor verbetering vatbaar blijft, ettelijke verbeteringen in , federt de tot ftand brenging van het Gezelfchap te Slockteren. Daarenboven is de man wejgèfteld, en kan het dus doen. Het godsdienftig onderwijs is, volgens de getuigenis van den Meester , hier wel.

Te Siddeburen — onder welk dorp ook de Bijfchool op de Veendijk behoort, waar alleen deswinters fchool gehouden wordt door een' man , dien ik gaarne een beter lot gunde — heet de Schoolonderwijzer schuring , een goedwillig man, die alles doet, wat hij kan, om mij genoegen te geven. — Het fchoolvertrek kon beter zijn. Het onderwijs in den Godsdienst duurt te Siddeburen een half jaar, doch wordt op de Vcendijk in het geheel niet gegeven.

Plaat*