is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOLWEZEN

BINNEN

HOL L A N D»

ALGEMEENE BEPALINGEN voor het oprigten van Schoolfondfen in het Departement Utrecht. Gearresteerd hij den Landdrost van hetzelve Departement den 31. van Wintermaand iSio.

Art. 1,

I n elke Gemeente zal, ten behoeve van het Lagere Schoolwezen , een algemeen Schoolfonds worden opgerigt, ten dien gevolge, dat voortaan geen Schoolgeld, onder welken naam ook, door de Ouders zal worden betaald aan de Onderwijzers en Ondenvijzeresfen der Scholen, onder het Schoolwezen begrepen, maar dat, in plaats daarvan, dezelve Onderwijzers en Ohderwijzeresfen, uit het plaatfelijk Schoolfonds, voor elk kind een gelijk leergeld zullen ontvangen, en zulks ieder vierendeel jaafs, na het inleveren eener lijst der Scholieren, welke, gedurende het laatst verloopen vierendeel jaars, hunne öf hare School geregeld bezocht hebben.

Uit hetzelve Schoolfonds zal ook de'bekostiging aan alle gebruikt wordende Sehaolbehoef-

11. D. sctiootw. G ten,