is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het departement utrecht. i0ij

toe gegeven, vooraf bekend gemaakt worden met de 'rededeelen der taal enz., en telkens bij de les daarover ondervraagd worden.

Verder leert deze klasfe zich, zoo veel mogelijk, oefenen in het fchrijven vaii brieven , rekeningen, kwitantien en andere opftellen; ook wordt zij in het verfuijden van pennen onderrigt, en daar, waar zulks gevoegelijk gefchieden kan, in de beginfelen der Aardrijks-, Natuur-, Gefchied- en Zedekunde, onderwezen.

15. Het onderwijs in alle verfchillende kundigheden gefchiedt, zoo veel mogelijk, op een groot effen zwart bord, waarvan er in elke fchool, ten minfte twee moeten voorhanden zijn, en waarop de Onderwijzer telkens, voor het oog der kinderen, de letters, lettergrepen, woorden, zinfneden, zin - en fcheidteekenen, cijfers, getallen, fommen, enz. met krijt ter neder fchrijft. Terwijl deze leerborden verder gebruikt worden, om wekelijks een of meer volzinnen op te fchrijven, met fouten tegen de fpel- en taalkunde, hoofdletters, zinteekenen, enz. ten einde de leerlingen het gebrekkige verbeteren.

16. Iedere klasfe, ten minfte ieder fmaldcel leert dezelfde les, zoodanig, dat één de les hard op leest, en de anderen de les in ftilte nazien ; de Onderwijzer roept dan dezen, dan genen op, zonder eene vaste orde daarin te houden, ten einde de opmerkzaamheid der kinderen op te wekken.

*7« Terwijl d$ eene klasfe ouderwezen'wordt,

zul-