is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lóo DISPOSITIE.

krachtdadig medewerken ter verbetering van de opvoeding en het onderwijs in dit Land.

Am [Ierdam den 18. van Wintermaand 1810.

De Minister voornoemd ,

(Was get.)

van de CAPELLEN,

Van deze Dispofitie zoude in de Èijdragcn reeds vroeger melding zijn gemaakt geworden, indien rr.en niet voegzaam geoordeeld had dit niet te doen, voor en aleer aan derzelver inhoud zoude ziin voldaan geworden, hetwelk eerst na de laatstgehouden vergadering der Commisfie konde gefchieden, en toen ook, overeenkomstig met de bedoeling van Zijn Exellentie den Minister, op de voegzaamfte wijze gefchied is.

MAAN-