is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M * A N O E IJ !£ s C H

Jan den Heer Infpecleur - Generaal van het Latijnfche en Lagere Schoof wezen.,

WEL-EDELE {*ER !

Met liet Gezelfehap van jonge Schoolonderwijs zers, met hetwejk ik éénmaal in ieder jaar de Scholen van elk der Leden bezoek, laatstleden Zaturdag de School van Noordlaren zullende bezoeken , verraste ons de Schoolonderwijzer aldaar , r. berends, met een openlijk examen, gevolgd van eene prijsuitdseling in de Dorpskerk.

Toen wij te 11 uren hier kwamen en de kinderen in de School meenden te vinden , waren dezelve reeds in de Kerk verzameld, waar zich, bij onze aankomst, na het luiden der Dorpsklok, ook de meeste ingezetenen vergaderden. — De plegtigheid werd door den plaatfeUjken Schoolopziener, Ds. j. sannes, met gepaste aanfpraken geopend en befloten. Het examen ging over de verfchillendc vakken van het lager onderwys, waarin de kinderen, tot eer van den verdienltelijken Onderwijzer , de doorflaandfte blijken van vorderingen gaven. Deze plegtigheid maakte iu dit Dorp, waar nog nooit zoo iets gebeurd was, den besten indruk. Voor de gelden, die gecollefteerd werden, werd aan de kinderen een vrolijke namiddag bezorgd, en onder deze onfchuldjge vreugdebetooning verlieten wij Noordlaren%

te-