is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï&4 I-IJST VAN GEËXAMINEERDE

L. Schram, den 18. van Grasm. rSit, oud 19 jaren, geëxa ft. door de Comm. van de Monden van de Maas. Thans Ondermeester in den Hang. Alleen admisfibel binnen het Dep. de Monden van de Maas.

T.' Schuitcmaker, den 23. van Grasm. 1811, oud 18 jaren, geëxam. door de Comm. van de Zuiderzee. Te Worv.erveer. Alleen admisfibel binnen het Dep. de Zuiderzee.

K. J. Sikkcns, den 17. van Gras'm. 1811, oud 18 jaren, geëxam. door de Comm. van de Wcster-Eems. Thans Schoolonderwijzer te Dorkwert. Bezat den vierden rang. Alleen admis? libel binnen het Dep. de Wester-Eems. T.

M. S. Jerpjlra, den 1. van Bloeim. 1811, oud *4 jaren, geëxam. door de Comm. van Vriesland. Thans Schoolonderwijzer te Lutkewierum. Bezat den vierden rang. Alleen admisfibel binnen het Dep. Vriesland.

V.

C. J. Vcaidorp, den 17. van Grasm. 1811, oud ai jaren, geëxam, do.>r de Co dit», van de Wcster-Ee.s. Thans prov. Schoolonderwijzer te Marum. Bezat den vierden rang. Alleen admisfibel binnen het Dep. de Wester-Eems.

K. Vermeulen, den 17. van Grasm, 1811, oud 23 jaren , geëxam. door de Comm. van de Monden van de Maas. Thans Ondermeester te Rotterdam. Alleen admisfibel binnen het Dep, de Monden van de Maas.

w.