is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOLWEZEN

Binnen

H O L L A N B,

SCHOOLVERORDENINGEN.

C) p daartoe gedaan voorftel van den InfpecleiyGeneraal van het Latijnfche en Lagere Schoolweken, zijn door Zijne Excellentie deri Dire&eurGeneraal van Wetehfchappen en Kunften, bij Misfive van 30 Hooimaand 1. 1., de Scholen van Hamelingen en Baarle, Hesfelingtn en Oldc Staphorst „ en van Overlankbroek of in de Leijen, van het vierde Schooldistrict van het Departement de Monden van den IJsfel afgenomen en tot deszelfs vijfde District overgebragt, en aldus onder het opzigt van den Schoolopziener w. ganders geilek! geworden.

II. D. sch90lw.

S

LIJST